۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين

ثبت لایحه
اطلاعات پرونده
شماره پرونده
ردیف فرعی
رمز شخصی
بازیابی و ویرایش لایحه در صورتی که قبلا لایحه ای را در این سامانه ثبت کرده اید، کد رهگیری را وارد نمائید

چاپ لایحه در صورتی که قبلا لایحه ای را دراین سامانه ثبت کرده اید، برای چاپ لایحه کد رهگیری را وارد نمائید
پیگیری لایحه در صورتی که قبلا لایحه ای را دراین سامانه ثبت کرده اید، کد رهگیری را وارد نمائید
افزودن دلایل و منضمات در صورتی که قبلا لایحه ای را دراین سامانه ثبت کرده اید، کد رهگیری را وارد نمائید