۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت
تماس با ما
امکان ثبت و پیگیری دادخواست الکترونیک از طریق این درگاه:

ثبت و پیگیری دادخواست الکترونیک، از امروز (دوم اردیبهشت ماه1391) از طریق این درگاه،امکان پذیر می باشد. بدین منظور شهروندان می توانند با مراجعه به درگاه جدید خدمات الکترونیک قضایی (Adliran.ir) و انتخاب گزینه ثبت و پیگیری دادخواست، نسبت به ثبت اولیه دادخواست خود اقدام نموده و کد رهگیری دریافت نمایند. در ادامه شهروندان می بایست برای ارسال نهایی دادخواست خود به مرجع قضایی مربوط،به یکی ازدفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه نموده و این کد رهگیری راارایه نمایند. دفتر خدمات الکترونیک قضایی پس از احراز هویت و کنترل دادخواست و تصدیق مدارک، هزینه دادرسی را وصول نموده و دادخواست را به همراه منضمات آن، به مرجع قضایی مربوط (در این مرحلهفقط مجتمع قضایی عدالت تهران) ارسال می نماید. همچنین شهروندان می توانند با کد رهگیری ارایه شده، آخرین وضعیت دادخواست خود را از طریق این درگاه و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیگیری نمایند. لازم به ذکر است در مرحله اول،تنها امکان ثبت و پیگیری دادخواست های مربوط به مجتمع قضایی عدالت تهران وجود خواهد داشت.